h.2. Magdalena Jacomina NEL, geb 26/10/1878, ged. 04/05/1879

h.2.  Magdalena Jacomina, geb 26/10/1878, ged. 04/05/1879, Middelburg, Tvl. oorl. 10/09/1910 x Dirk Cornelius Wilhelmus RUDOLPH, geb. 09/10/1869, oorl. 11/07/1934

Magdalena Jacomina was die dogter van Louis Nel en Hester Magritha Aletta Potgieter.


Haar naam kom nie voor in hulle ma se sterfkennis van 1933 nie:

FAMILYSEARCHKinders:i.1.  Johannes Isak Cornelius RUDOLPH, geb.  29/10/1899 x  06/09/1927, Ermelo met Ellie Elizabeth Sovia Kruger geb. 22/11/1905, Dist. Carolina. 

i.2.  Louis Nel RUDOLPH, geb.  26/10/1904, oorl. 02/05/1957 x Susanna
Petronella Celliers, geb. 1905.

i.3.  Hester Magrietha RUDOLPH, geb.  26/12/1909, Diepdrif, Standerton,
 x 18/12/1933 met Elbert Jacobus de Lange, geb. 10/09/1911.

Na die dood van haar moeder, Magdalena Jacomina (-f6g4h2), op 10 September 1910, is Hester deur haar oupa en ouma Louis Nel aangeneem en het by hulle op Avondale, naby Chrissiesmeer, tot die dood van oupa Louis op 21 September 1919 gewoon.  (Borman, Hans:  Familie Nel van Nelspruit, 1982)