g.5. Susara Louisa NEL, geb. 04/04/1864, ged. 28/07/1864

g.5.  Susara Louisa, geb. 04/04/1864, ged. 28/07/1864, Ladysmith.

Susara Louisa was die dogter van Stephanus Christoffel Anthonie Nel en Susara Louisa Potgieter.


Uit hulle pa se sterfkennis van 1902: 

FAMILYSEARCH