g.6. Stephanus Hendrick Hatting NEL, geb. 28/09/1866, ged. 30/04/1867

g.6.  Stephanus Hendrick Hatting,  geb. 28/09/1866, ged. 30/04/1867, Ladysmith.

Stephanus Hendrick Hatting was die seun van Stephanus Christoffel Anthonie Nel en Susara Louisa Potgieter.


Sy naam kom nie voor in hulle pa se sterfkennis van 1902 nie: 

FAMILYSEARCH