g.4. Izak Hermanus NEL, geb. 03/04/1861, ged. 08/02/1862

g.4.  Izak Hermanus,  geb. 03/04/1861, ged. 08/02/1862, Ladysmith.

Izak Hermanus was die seun van Stephanus Christoffel Anthonie Nel en Susara Louisa Potgieter.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1902: 

FAMILYSEARCH