d.3. Jan NEL, ged. 23/10/1760

d.3.  Jan, ged. 23/10/1760, woon op Tafelberg, Albany x 05/03/1780, Paarl met Sara GOUS, ged. 29/01/1764, oorl. 04/07/1845, d.v. Stephanus Gous en Catharina Hubner (Huppenaar).

Jan was die seun van Jan Nel en Gesina Steenkamp.Jan
Baptised: 23 Oct 1760
Father: Jan NEL
Mother: Geesje STEENCAMP
Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Drakenstein, Baptism register, 1746-1775, page 81, entry number 1. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G3 3/2. Image 556 on FamilySearch film no. 008120997. Note: Witness names not transcribed 1756-1775.. Transcribed by Corney Keller, from photocopies of Cape Archives VC 645 and Cornel Viljoen from LDS film no. 008120997.