d.3. Jan NEL, ged. 23/11/1760

d.3.  Jan, ged. 23/11/1760, woon op Tafelberg, Albany x 05/03/1780, Paarl met Sara GOUS, ged. 29/01/1764, oorl. 04/07/1845, d.v. Stephanus Gous en Catharina Hubner (Huppenaar).

Jan was die seun van Jan Nel en Gesina Steenkamp.