d.2. Gesina NEL, ged. 19/11/1758

d.2.  Gesina, ged. 19/11/1758, x 04/05/1777 met Andries GOUS, ged. 07/11/1756, oorl. 02/1827, s.v. Stephanus Gous en Catharina Huppenaar.

Gesina was die dogter van Jan Nel en Gesina Steenkamp.


Geesje
Baptised: 19 Nov 1758
Father: Jan NEL
Mother: Geesje STEENCAMP

Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Drakenstein, Baptism register, 1746-1775, page 68, entry number 2. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G3 3/2. Image 550 on FamilySearch film no. 008120997. Note: Witness names not transcribed 1756-1775.. Transcribed by Corney Keller, from photocopies of Cape Archives VC 645 and Cornel Viljoen from LDS film no. 008120997.

Kinders:


e.1.  Jan GOUS, geb. 20/02/1780FAMILYSEARCH

e.2.  Catharina Frederica GOUS, geb. 06/04/1783 x Johannes Combrink.


e.3.  Stephanus GOUS, geb. 19/05/1785 x Anna Maria Strydom.


e.4.  Gesina GOUS, geb. 03/04/1788


e.5.  Andries GOUS, geb. 13/02/1791, oorl. 06/12/1857


e.6.  Willem GOUS, geb. 25/11/1792


e.7.  Gerrit Johan Wilhelm GOUS, geb. 02/08/1795, oor. 16/05/1885


e.8.  Gesina Johanna Helena Susanna GOUS, geb. 28/10/1798 x de Beer.