h.2. Hendrik VON WIELLIGH

h.2. Hendrik  (Boeta), oorl. 03/09/1964, begr. Pofadder, trou met Esther Susanna KEYTER, geb. 26/03/1915, oorl. 02/12/1968, begr. Velddrif.

Hendrik von Wielligh was die seun van Hendrik Johannes von Wielligh by sy eerste vrou  Elizabeth Gloudina Mostert.


Suster Keyter was ‘n onderwyseres en sy was baie knap.


Boeta en suster Keyter se huis toe hulle nog daarin gewoon het.

Suster Keyter, Driesa en Anna (voor)  Van Tonder, Jannie en Naude (agter)

Hennie het later die hotel aan Boeta gegee, wat dit aan Rudi Niemoller verkoop het.  Na 23 jaar het Hennie die klipwinkel twee maande voor sy dood aan Attie en Boeta verkoop.  (Pofadder en die Von Wiellighs 1919-1999)


eGGSA library Gravestones in South Africa Northern Cape : Noordkaap Northern Cape, POFADDER, Urban area Northern Cape, POFADDER, Main cemetery


eGGSA library Gravestones in South Africa Weskaap : Western Cape Western Cape, VELDDRIF, Urban area Western Cape, VELDDRIF, new cemetery