h.2. Arend Simeon VON WIELLIGH, geb. 1896

h.2.  Arend Simeon, geb. 1896, Pietersklip, oorl. 14/07/1934, Piketberg, trou met Elsie Johanna Sophia VAN DER WESTHUIZEN, geb. 18/07/1896, oorl. 04/02/1983.

Arend Simeon was die seun van Arend Simeon von Wielligh en sy tweede vrou Helena Maria Sophia Liebenberg.

MOOC 6/9/4469 42485.  Arend Simeon, geb. Pietersklip. Afrikaner.  Ouers. Arend Simeon & Helena Sophia Maria Liebenberg. Getr. Elsie Johanna Sophia van der Westhuizen.  Boer. Oorl. 37jr.2mde. 14/07/1934, Piketberg.  Kinders.  Elsabie van der Merwe, geb. 08/07/1925, Arend Simeon, geb. 23/02/1927, Johannes Gysbert, geb. 17/12/1929.