i.1. Elsabe van der Merwe VON WIELLIGH, geb. 05/07/1925

i.1.  Elsabe van der Merwe, geb. 05/07/1925 x 05/07/1947, Kaapstad met Petrus Jacobus SWANEPOEL.

Elsabe van der Merwe was die dogter van Arend Simeon von Wielligh en Elsie Johanna Sophia van der Westhuizen.

Sy trou met Petrus Jacobus Swanepoel.

FAMILYSEARCH