c.1. Elizabeth Maria VON WIELLIGH, geb. 03/03/1758, ged. 26/03/1758

c.1.  Elizabeth Maria, geb. 03/03/1758, ged. 26/03/1758, Swartland.  Waarskynlik jonk dood.

Elizabeth Maria was die dogter van Nicolaus von Wielligh en Anna Sara Grutter.


Elizabeth Maria
Baptised: 1758, 26 Maart 1758
Father: Nicolaus VAN WIELLIGH
Mother: Anna Sara GRUTTER
Witnesses: Des kinds ouwders en Maria Kleef, Johannis de Vries en Hester Mostert
Additional notes: Den 3 Maart geboren
EGGSA library:  Nederduits Gereformeerde Gemeente, Swartland (Malmesbury),  Doopregister, 1745-1759, bl. 28. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G5 3/2. Getranskribeer deur by Lizette Svoboda, vanaf foto’s van die Kaapse Argiewe VC 666.