c.2. Maria Elizabeth VON WIELLIGH, geb. 01/07/1759, ged. 08/07/1759

c.2.  Maria Elizabeth, geb. 01/07/1759, ged. 08/07/1759, Swartland, oorl. 25/01/1843, Malmesbury, x 04/01/1789 met Abraham FICK, geb. 30/11/1760, ged. 02/09/1764, oorl. voor 1816, burger te Stellenbosch, s.v. Coenraad Fick en Christina Keyser.

Maria Elizabeth was die dogter van Nicolaus von Wielligh en Anna Sara Grutter.

Maria Elizabeth
Baptised: 1759, 8 Julij 1759
Father: Nicolaus VAN WIELLIGH
Mother: Anna Sara GRUTTER
Witnesses: Abraham Paling en Maria Elizabeth van Elsdings . Mattheus van Wielligh
Additional notes: Den 1 Julij h.a. gebooren
EGGSA library :  Nederduits Gereformeerde Gemeente, Swartland (Malmesbury), . Baptism register, 1745-1759, page 33. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G5 3/2. Getranskribeer deur Lizette Svoboda, vanaf foto’s van die Kaapse Argiewe VC 666.

This Geslachtregister (genealogy), which belonged to the family of Abraham Fick and his wife, Maria Elisabeth van Wielligh, was cut out of paper. Paperwork was a very popular hobby during the eighteenth century at the Cape. (Stellenbosch Museum)

MOOC 6/9/28 5893.  Maria Elizabeth.  Ouers.  Nicolaas von Wielligh & Anna Sara Grutter.  Getr. Abraham Fick.  Oorl. 83 jr. 6 mde. 25 dae. 25/01/1843 huis in Malmesbury.  Kinders Christina Hendrina Fick, vrou van August Christoffel Koen. 

Kinders:

d.1.  Maria Catharina FICK, ged. 17/01/1790, trou met Carsten Hendrik Reeder.

d.2.  Anna Christina FICK, ged. 29/01/1792, oorl. voor 19/09/1816, trou met Albert Wijnand Louw.

d.3.  Christina Hendrina FICK, ged. 14/04/1793 x August Christoffel KoenSy is die enigste kind wat met haar ma se sterfkennis genoem word.

d.4.  Helena Elizabeth FICK, ged. 14/06/1795 trou met Johannes Wilhelmus Fick.

d.5.  Aletta Maria FICK, ged. 06/08/1797.

d.6.  Coenraad Nicolaas FICK, ged. 23/06/1799.