b.7. Gesina (Josina) VON WIELLIGH, ged. 25/04/1723

b.7.  Gesina (Josina), ged. 25/04/1723, oorl. 1747 x 21/06/1741 met Jan Andries (Andreas) HORAK, geb. 04/04/1696, van Altendam, Hanover, Nederland.

Sy was die dogter van Nicolaas von Wielligh en sy tweede vrou, Adriana van Dam.


FAMILYSEARCH.
DG:  Jan Jacob Stockfliet en Josina van Dam

Gezina
Nicolaas van Wieling, en Adriana van Dam
Jan Jacob Stokvliet, en Gezina van Dam
25 april 1723
EGGSA:  Kaapse doopregisters 1723.  Written by transcribed by Corney Keller.

DG:  Jan Jacob Stockfleth het ‘n buite-egtelike kind by Christina Matthysen, die kind van Elizabeth van Wyk, Nicolaus se eerste vrou gehad.


Gesina het in 1741 met Jan Andries (Andreas) Horak getrou.


Den 21 dito (Junie)
Jan Andries Horak van Altendam boekhouder
van 's comp: slagthuijs wed:r, met Josina van
Wielingen van Cabo de Goede Hoop jonge dochter.
EGGSA:  Cape Town Marriages 1741

Jan Andries Horak het in 1734 per "Hillegom" ex Altendam, Hannover, na Suid-Afrika in diens van die VOC gekom. Hy was eers ‘n soldaat, later assistant en boekhouer.  Hy trou eers op 15/02/1739 met Duijfje Huijtema, die weduwee van Noach Bakker, hertrou op 21/06/1741 met Josina von Wielligh xxx 07/04/1748 met Anna Catharina Nusser xxxx 03/08/1760 met Johanna Christina Haak, wed. van Pieter Paulus Groenenberg.  Vanaf 1749 tot 1766 was hy die landdros van Swellendam.  Hy was ook onderkoopman en burger in 1766.  Horak het in 1766 uit die diens van die VOC getree.

“The population was hierarchically structured with the high ranking officials, mostly Dutch born,forming an elite and ranked as opperkoopman (senior merchant), onderkoopman (junior merchant) and boekhouder (bookkeeper) as well as professionals such as ministers of religion, pharmacists and surgeons earning between 30 and 100 guilders a month. The company had begun to draw the locally born sons of free burghers into the ranks of officials.(Dudley Horner & Francis Wilson:  A Tapestry of People. The Growth of Population in the Province of the Western Cape)


Ten tye van hulle huwelik was Jan Andries Horak 45 jaar oud en (Ge)Josina 17 of 18.

Kinders:

c.1.  Johannes HORAK,  ged. 01 Apr 1742, Kaap.  Jonk gesterf.


FAMILYSEARCH.
DG: Catharina Smit, wed. van Dam

Den 1 April
Johannes,
de ouders Jan Andries Horak, en Josina van Wieling,
de getuijge 's kints vaeder, en overgrootmoeder Catharina Smits wed:e van Dam.
EGGSA
Cape Town Baptisms 1742
Written by transcribed by Corney Keller.

c.2.  Johannes Marthinus HORAK, ged.
20/03/1743, trou 04/06/1766 met Ijda Margaretha Atleda , d.v. Carl Maximillian Adleda en Maria Scheepers.

FAMILYSEARCH.  
DG:  Olof Marius Bergh en Engela Apolonia Bergh

Den 24 dito
Johannes Marinus,
de ouders Jan Andries Horack, en Josina van Wieling,
de getuijgen Olof Martini Bergh, en Engela Apolonia Bergh.
EGGSA
Cape Town Baptisms 1743

Written by transcribed by Corney Keller. Posted in Cape Town Baptisms 1743-1756

c.3.  Catharina Adriana HORAK, ged. 15/11/1745, Kaapstad.  Jonk gesterf.


FAMILYSEARCH.  
DG: Kind vader en Catharina Smits wed. van Dam

c.4.  Adrianus Martinus HORAK, ged. 13/08/1747, Kaapstad, trou 15/09/1776 met Jacoba Susanna Coetzen, xx 1793 met Dorothea Elizabeth Nieuwoudt, geb. c. 1766.

FAMILYSEARCH
DG:  Maria Cleef, wed. van Nicolaus von Wielligh

13 Augusti
Adrianus Martinus,
vader Jan Andries Horak
moeder Jozina van Wielig
getuige deszelvs vader & Maria Cleef weduwe van Nicolaus Wielig
EGGSA
Cape Town Baptisms 1747

Written by transcribed by Corney Keller. Posted in Cape Town Baptisms 1743-1756

Gesina sterf in 1747 op die ouderdom van 24 jaar.