b.8. Maria VON WIELLIGH, ged. 28/04/1726

b.8.  Maria,  ged. 28/04/1726 x 13/02/1746 met Jan (Johannes) HOFFMAN, ged. 16/05/1717,  s.v. Wilhelm Johann Hoffman van Bockhold naby Arnheim en Antje Denijs (Johanna Deneijs) xx 21/12/1755 met Johannes VERLEE, geb. 1722, van Rotterdam, Nederland.

Maria was die dogter van die stamvader Nicolaus von Wielligh en Maria Cleef.


FAMILYSEARCH
DG:  Johannes Kleef en Anna Maria Broens

Maria was die dogter van Nicolaus en sy derde vrou, Maria Cleef.  Ten tye van haar pa se dood in 1743 was Maria 17 jaar oud.

Den 13 Febr: 1746 Kaap
Johannes Hoffman van Cabo de Goede Hoop burger alhier
Jongman, met Maria van Wielig van Cabo voorn:  jonge dogter.
EGGSA
Kaapse huweliksregisters 1746.  Written by transcribed by Corney Keller. Posted in Cape Town Marriages 1713 to 1756

Op 13/02/1746 trou die 20 jarige Maria met Johannes Hoffman, die seun van Wilhelm Johann Hoffman van Bockhold naby Arnheim.  Wilhelm was ‘n kuiper vanaf 1711 tot 1713 in diens van die VOC en het in 1714 burger geword.  Hy was met Johanna Deneijs (Anna Nys) getroud, d.v. Jan Nys van Dusseldorp.  Hulle was die ouers van sewe kinders.

Jan
Willem Hofman, en Antje Denijs
Christiaan Biesel, en Aaltje Denijs
EGGSA:  Kaapse doopregisters. 1717.
DG: Aaltje Denijs X 1716 met Christian Andreas Biesel.  Sy was Antje Denijs se suster.

3 September
Maria Barbara,
vader Otto Willem Rodenburg
moeder Anna Catharina Conterman
getuigen Jan Nicolaus Hofman, Maria Wielich
EGGSA
Cape Town Baptisms 1747

Written by transcribed by Corney Keller. Posted in Cape Town Baptisms 1743-1756

In 1755 hertrou Maria met Johannes Verlee van Rotterdam.
 
Johannes Verlee het ook ‘n taphuis gehad.  “1763.  Le Roux (Johannes); junior; burgher Lessee of the European beer and wine license; wishes to establish a branch tap in the house of Joh. Verlee, (Maria von Wielligh se man) and another in the garden of the burgher Pieter 
Zeeman, called " De Roode Hek *' — the main store to be in charge of Hermanus van Wieligh. (No. 128.).”

Kinders:

c.1.  Maria Barbara HOFFMAN, ged. 12/04/1748.

FAMILYSEARCH
DG:  Willem Johannes Wynogh en Maria Cleef

c.2.  Anna Alida HOFFMAN, ged. 26/10/1749.

FAMILYSEARCH
DG:  Matthys von Wielligh en Anna de Nys

c.3.  Willem HOFFMAN, ged. 10/10/1751.

FAMILYSEARCH
DG:  Hermanus von Wielligh en Margaretha Krugel

10 dito
Wilem,
de vader Johannes Hofman
de moeder Maria van Wieling
de getuijgen Hermanus van Wieling een Margaretha Kruger
Cape Town Baptisms 1751

Written by transcribed by Corney Keller. Posted in Cape Town Baptisms 1743-1756

c.4.  Aletta HOFFMAN, ged. 07/04/1754.

FAMILYSEARCH
DG:  Jan Marthinus Lourens en Aletta Hoffman

c.5.  Catharina Maria VERLEE, ged. 19/12/1756 trou met Marthinus Nicolaas Smuts.

FAMILYSEARCH
DG:  Michiel Verlee en Maria Cleef

c.6.  Michiel VERLEE, ged. 26/11/1758.

FAMILYSEARCH
DG:  Hermanus von Wielligh en Martha Bartholda Verbeek

c.7.  Johannes Casparus VERLEE, ged. 22/02/1761, Kaapstad.

FAMILYSEARCH
DG:  Johannes Casparus Lotter en Johanna Catharina van Kervel

c.8.  Johannes Wilhelmus VERLEE, ged. 15/08/1762, Kaapstad trou 27/06/1784 met Johanna Cecilia Rasp.

FAMILYSEARCH
DG:  Wilhelmus Claasen en Elizabeth Verlee