b.5. Johanna VON WIELLIGH, ged. 03/05/1716

b.5.  Johanna, ged. 03/05/1716, Kaap, burger Drakenstein (Paarl) x 13/02/1735 met Mattheus WILLEMSE, geb. 14/06/1711, Stellenbosch, s.v. Gerrit Willemse van Leeuwarden, in Friesland, Noord-Nederland en Magteld Cornelisz.

Johanna is die dogter van die stamvader Nicolaus von Wielligh en sy eerste vrou Elizabeth van Wijk.

FAMILYSEARCH

Johanna
Nicolaas van Wielik, en Elizabeth van Wijk
Hans Roos, en Johanna Visser.
EGGSA:  Cape Town Baptisms 1716
DG: Johannes Roos van Leipzig, Duitsland getroud met Johanna Visser.  He was ‘n steenmaker (Mason) tussen 1713 and 1715.

Johanna was 19-jaar oud en Mattheus 24 toe hulle in 1735 getroud is.

Den 13 dito Februari
Mattheus Willemsz: van Cabo de Goede Hoop
burger alhier, jongman, met Johanna van Wie-
ling van Cabo voorn: jongedogter.
EGGSA:  Cape town marriages 1735

In 1685 het die Hollandse Oos-Indiese Kompanjie, besluit om hulle landbou produksie in die Kaap te privatiseer en aan die vryburgers oor te laat.  Ingevolge hierdie besluit het hulle 'n gratis skeepsreis en 'n stuk grond aan Europeërs toegeken wat na die Kaap wou immigreer.  Mattheus se pa, Gerrit Willems was heel waarskynlik een van hierdie vroeë landbouers wat ingevolge die gratis skeepsreis en stuk grond na Suid-Afrika gekom het.  Gerrit Willems het in 1690 vanaf Leeuwarden, in Friesland, Noord-Nederland  na die Kaap gekom. Sy beroep word aangegee as Kalkbrander en Veeboer.   Grond wat hulle toegeken het was spesifiek in die Stellenbosch omgewing.  Hy het met Maria Cornelisse (sy word Maria van Bengale genoem in die lys van vryburgers van 1695) getrou.  Maria van Bengale was 'n slavin van Jan van Riebeeck.  Na haar dood het hy met Anna van Wijk in 1716 getrou.  Mattheus was die agtste kind van tien by sy eerste vrou.  Op 14 Junie 1711, doop hulle hul seun Mattheus Willemse.  Mattheus Willemse trou op 13 Februarie 1735, met Johanna von Wielligh.  Mattheus was 24- en Johanna 19-jaar oud toe hulle in 1735 in Stellenbosch getroud is. Hulle moes nog in die Kaapstad/Stellenbosch omgewing gewoon het, want in daardie stadium was dit die enigste twee dorpe wat bestaan het.

Catharina van Malabar / Coast of Coromandel (bn 1650) was one of two slave partners of Cornelius ‘Kees de Boer’ Claasz from Utrecht, Netherlands (the other being Isabella van Angola). They were the parents of Maria Cornelisz (Claasen) (bn 1678) who was married to Gerrit Willemse (bn 1670) who were the parents of Mattheus Gerhardus Willemse (bn 1711) married to Johanna van Wieligh (bn 1716). (https://camissapeople.wordpress.com/2016/03/09/the-slave-and-khoena-ancestors-in-my-family-tree/)

Kinders:

c.1.  Elizabeth Maria WILLEMSE, ged. 08/04/1735, trou op 08/06/1755 met Gerrit (Gerhardus) Beukes, ged. 26/01/1721, s.v. Johann Beukes and Jacomina Visser.

FAMILYSEARCH
DG:  Mattheus von Wielligh en Maria Cleef

FAMILYSEARCH
Stelenbaoch baptisms 1733-1788


c.2.  Nicolaas WILLEMSE, ged. 27/05/1736, Stellenbosch. Jonk oorlede.


Den 27 dito
Nicolaas,
de ouders Matheus Willemze, en Johanna van Willing,
de getuijgen Jan Bartel Hartogh en desselvs moeder.
Cape Town Baptisms 1736

Written by transcribed by Corney Keller.

c.3.  Maria WILLEMSE, ged. 06/09/1739, Stellenbosch, trou 08/10/1758 met Jan Andries Esterhuizen.

FAMILYSEARCH
Cape Town baptisms 1713-1741
DG:  Matthys Willemse en Luykje Willemse

c.4.  Gerhardus Jacobus WILLEMSE, ged. 04/06/1741, burger Stellenbosch, trou 08/04/1776 met Magdalena Radijn, wed. van Jan Odendaal.

FAMILYSEARCH
DG:  Jacobus von Wielligh en Anna Kemp

Den 4 Junij
Gerardus Jacobus,
de ouders Matthijs Willemze, en Johanna van Wieling,
de getuijge Jacobus van Wieling, en Anna Kemp.
EGGSA
Cape Town Baptisms 1741
Written by transcribed by Corney Keller.

c.5.  Mattheus WILLEMSE, ged. 19/08/1742, burger Stellenbosch, trou 07/07/1782 met Cornelia Steyn  ged. 06/04/1749 wed. van Jan Wessels.

FAMILYSEARCH
Stellenbosch baptisms 1733-1788
06/07/1783


c.6.  Margaretha WILLEMSE, ged. 01/02/1744, Stellenbosch, trou met Cornelis du Plooij.

c.7.  Luitje WILLEMSE, ged. 04/04/1745, Stellenbosch, trou met Jean le Roux, ged. 07/07/1737, Paarl, s.v. Pierre le Roux en Magdalena Celliers.

FAMILYSEARCH
DG:  Jan Diederik Bergen en Johanna Willemse


Luijtje,
de ouders Mattijs Willemse, en Johanna van Wieling,
de getuijgen Jan Diederik Borg, en, en (sic) Susanna Willemse.
Cape Town Baptisms 1745

Written by transcribed by Corney Keller. Posted in Cape Town Baptisms 1743-1756

c.8.  Johanna Christina WILLEMSE, ged. 14/05/1747, Stellenbosch.  Jonk oorlede.


FAMILYSEARCH
DG:  Casper Badenhorst en Judith van der Wat

c.9.  Hermanus Nicolaas WILLEMSE, ged. 16/11/1749, Stellenbosch.  Jonk oorlede.

FAMILYSEARCH
DG:  Hermanus von Wielligh en Margaretha Coetzee

c.10.  Nicolaas Casparus WILLEMSE, ged. 11/07/1751, Stellenbosch, trou 19/08/1776 met Beatrix Maartins.


FAMILYSEARCH
DG:  Casparus Hartog en Catharina Albertina Wessel

FAMILYSEARCH
Stellenbosch baptisms  1765 – 1793

FAMILYSEARCH
Stellenbosch baptisms 1733-1788
1779 

c.11.  Casparus Andries WILLEMSE, ged. 18/03/1753, burger Stellenbosch, trou 22/10/1780 met Helena Catharina Bouwer ged. 22/10/1786, Stellenbosch xx 16/10/1786 met Elizabeth Cornelia Otto.

FAMILYSEARCH
DG:  Casper Hendrik Badenhorst en Judith van der Wat.

c.12.  Geertruy Johanna WILLEMSE, ged. 24/11/1754, Stellenbosch, oorl.5 Jun 1826, Paardefontein, 73jr. trou op 10/09/1780 met Bernhardus Lambertus Zaayman, geb. 13/08/1752, Stellenbosch, s.v. Bartholomeus Zaaijman and Anna van Biljon.FAMILYSEARCH
DG:  Nikolaas von Wielligh en Geertruij Willemse

FAMILYSEARCH
Stellenbosch baptisms 1733-1788
1784

c.13.  Johanna WILLEMSE, ged. 27/03/1757, Stellenbosch, trou met Cornelis Michiel Smuts.


FAMILYSEARCH
DG:  Christoffel Luytke en Adriana Weyers

c.14.  Susanna WILLEMSE, ged. 17/09/1758, Stellenbosch, trou met Andries de Klerk.


 FAMILYSEARCH
DG:  Gerrit Beukes en Johanna de Jager