i.3. Stephen Henry NEL

i.3.  Stephen Henry 

Stephen Henry was die seun van Barend Jacobus Nel en Norah Irene Simes.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1973:
FAMILYSEARCH