i.2. Albertus Frederick NEL

i.2.  Albertus Frederick

Albertus Frederick was die seun van Barend Jacobus Nel en Norah Irene Simes.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1973:
FAMILYSEARCH