i.4. Barend Jacobus NEL

i.4.  Barend Jacobus

Barend Jacobus was die seun van Barend Jacobus Nel en Norah Irene Simes.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1973:
FAMILYSEARCH