i.1. James Barry Samuel NEL

i.1.  James Barry Samuel

James Barry Samuel was die seun van Barend Jacobus Nel en Norah Irene Simes.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1973:
FAMILYSEARCH