h.9. Marthinus Petrus Hendrik NEL, geb. 21/11/1886


h.9.  Marthinus Petrus Hendrik, geb. 21/11/1886, oorl. 30/01/1970, Middelburg, Tvl., begr. Belfast, Tvl. x 26/09/1910, Aberdeen met Elizabeth Johanna STRYDOM, geb. 23/10/1889,  Aberdeen, Oos-Kaap, oorl. 10/06/1958, Kweekkraal, Middelburg, O-Tvl, begr. Belfast, Tvl., d.v. Isaac Jacob Strydom en Johanna Elizabeth Swanepoel.  Hulle boer op Kweekkraal.

Marthinus Petrus Hendrik was die seun van Gerrit Johannes Nel en Martha Susanna Vermaak.

Uit hulle ma se sterfkennis van 1910:
FB. Nel genealogie

(https://www.myheritage.com/person-1000018_140103911_140103911/marthinus-petrus-hendrik-nel)
(https://www.myheritage.com/person-1000019_140103911_140103911/elizabeth-johanna-nel-born-strydom)