h.4. Aletta Maria NEL, geb. 05/03/1884

h.4.  Aletta Maria, geb. 05/03/1884, oorl. 06/06/1958 x LIEBENBERG.

Aletta Maria was die dogter van Gert Stephanus Nel en Aletta Maria van Dyk.


Kinders:

i.  Gert Stephanus LIEBENBERG, geb. 14/01/1905, Standerton, O-Tvl, oorl. 22/05/1970, Springs, PWV, Tvl.