h.3. Marthinus Johannes NEL, geb. 15/09/1883

h.3.  Marthinus Johannes, geb. 15/09/1883,  Witsieshoek, Harrismith, oorl. 24/04/1944,  Springs, PWV, Tvl.

Marthinus Johannes was die seun van Gert Stephanus Nel en Aletta Maria van Dyk.

Hy is oorlede aan myntering. Tydens sy doop was Willem Adriaan Nell en Gesina Maria Nell die doop getuies.  Op sy sterftekennis word sy woonadres aangegee as Hansonweg 34 Strubenvale Springs.