h.6. Jan Hendrik NEL, geb. c. 1898


h.6.  Jan Hendrik, geb. c. 1898,  Zeerust, W-Tvl,  oorl. 1901, Mafeking, masels en longontsteking.

Jan Hendrik was die seun van Frederik Stephanus Nel en Susara Elizabeth Lange.