h.1. Gerhardus Cornelius NEL, geb. c. 1903


h.1. Gerhardus Cornelius, geb. c. 1903.

Gerhardus Cornelius was die seun van Louis Adriaan Nel en Aletta Elizabeth Viljoen.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1942:
FAMILYSEARCH