f.11. Jeanetta Wilhelmina NEL, geb. 29/01/1880

f.11.  Jeanetta Wilhelmina, geb. 29/01/1880, Smithfield, oorl.  15/10/1895, Griqualand Wes.

Jeanetta Wilhelmina was die dogter van Carolus Johannes Jacobus Nel en Jeanette Wilhelmina Stiemie.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1880:
(https://www.wikitree.com/photo.php/7/7e/Nel-1491.jpg)