f.1. Margaretha Johanna NEL, geb. 15/08/1841

f.1.  Margaretha Johanna, geb. 15/08/1841, Middelpoort, Achter Hantam, oorl. 23/07/1889, Groot Vlakte, Calvinia x 07/04/1862, Calvinia met George Frederik HENNING, geb. 25/04/1836, ged. 05/06/1836, Swartland, s.v. Georg Frederik Henning en Petronella Susanna Elizabeth Maree.  Tydens hulle huwelik word sy van as Henning aangegee, so ook by die doop van al hulle kinders. Sy doopregister en haar sterfregister dui egter die van Hennig aan.

Margaretha Johanna was die dogter van Albertus Jacobus Nel en Johanna Margaretha Smit.

Uit hulle ma se sterfkennis van 1851:
FAMILYSEARCH


Uit hulle pa se sterfkennis van 1877:
FAMILYSEARCH

Kinders:

g.1. Johanna Margaretha Albertina HENNING, geb. 17/05/1863, Calvinia x Willem Petrus Olivier.

g.2. Petronella Susanna Elizabeth HENNING, geb. 11/09/1864, ged.  09/05/1865, Calvinia x Willem Jacobus Petrus Nel.

g.3. George Frederik HENNING, geb. 06/05/1866, ged. 01/06/1866, Calvinia, oorl. 03/10/1949, Calvinia x Gertruida Jacoba Burger, geb. 1891,Calvinia, oorl. 04/05/1957, Calvinia, d.v. Andries en Jacoba Burger. Sy doopregister asook hy en sy vrou se sterfregisters dui hulle van as Henning aan.

g.4. Margaretha Johanna HENNING, geb. 13/04/1869, ged. 14/11/1869, Calvinia.

g.5. Maria Magdalena HENNING, geb. 26/04/1871, ged. 04/08/1871, Calvinia x Frans Petrus olivier xx Carel Aaron Strauss. Tweeling g.6.

g.6. Hester Anna Elizabeth HENNING, geb.  26/04/1871, ged. 04/08/1871, Calvinia. Tweeling g.5.

g.7. Albertus Jacobus HENNING x Anna Jacoba Burger, geb. 01/1894, Calvinia, oorl. 03/09/1933, Kimberley, d.v. Hendrik Burger en Anna Jacoba NN. Hulle het geen kinders gehad nie.

g.8. Petrus Ignatius Maree HENNING, geb. 1877, Groottoring, Calvinia, oorl. 28/04/1922 x 03/09/1906, Calvinia met Alida Elizabeth van Wyk, geb. 17/09/1883, ged. 23/09/1883, Calvinia, d.v. Andries Gerhardus Johannes van Wyk en Anna Susanna Maria Jordaan.