i.1. Stephanus Petrus NEL, geb. 30/03/1932

i.1.  Stephanus Petrus, geb. 30/03/1932, oorl. 18/08/2005, Excelsior, OVS.

Stephanus Petrus was die seun van Francis Pieter Nel en Theunetta Louisa Bezuidenhout.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1970:
FAMILYSEARCH