g.9. Elizabeth Isabella Susanna NEL, geb. 20/07/1876

g.9.  Elizabeth Isabella Susanna, geb. 20/07/1876, oorl. 18/07/1961, Calitzdorp x 09/10/1894, Thaba Nchu met Louis Johannes STRYDOM, geb. 15/09/1873, oorl. 21/02/1943, Calitzdorp, s.v. Jacobus Johannes Strydom en Danielina Maryna Jacoba Nel.

Elizabeth Isabella Susanna was die dogter van Daniël Jacobus Nicolaas Nel en Johanna Cornelia Botha.

Uit hulle ma se sterfkennis van 1909:FAMILYSEARCH

Calitzdorp
BLOK A, 83 – 110

107 & 108: STRYDOM Ter gedagtenis aan ons (links) moeder ELIZABETH ISABELLA SUSANNA (geb. NEL) geb. 20 Julie 1876 oorl. 18 Julie 1961 (regs) Vader JOHANNES LOUIS FREDERICK geb. 15 Sept 1873 oorl. 21 Feb. 1943. Ps. 23:1 Die Here is my Herder

Kinders:

h.1.  Jacobus Johannes STRYDOM, geb. 18/10/1896, Ladybrand, oorl. 04/04/1929, Bloemfontein x 03/09/1918, Bloemfontein met Susanna Francina Victor, geb.1899.

h.2.  Elizabeth Isabella Susanna STRYDOM, geb. 25/11/1903 x Robert Alexander Craill.

h.3.  Danielina Maryna Jacoba STRYDOM, geb. 01/01/1907, Bloemfontein, oorl. 14/11/1972, Smithfield x Josua P M van den Bergh, geb. 03/07/1909, oorl. 01/08/1987, Smithfield.

h.4   Daniël Jacobus Nicolaas STRYDOM, geb. 02/05/1909, Bloemfontein, oorl. 14/09/1981, Oos Londen x Alice Coates, geb. 27/05/1910.

h.5   Johannes Louis Frederik STRYDOM, geb. 22/06/1916, Bloemfontein.