h.1. Judith Maria NEL, geb. c. 1897

h.1.  Judith Maria, geb. c. 1897, Bloemfontein, oorl. 23/04/1987, Gwelo, Suid-Rhodesië x Francois Marthinus HAUPTFLEISCH, geb. c. 1899.

Judith Maria was die dogter van Theunis Stephanus Nel en Hester Jacoba Wessels.