g.3. Johannes Carolus NEL, geb. 04/03/1883

g.3.  Johannes Carolus, geb. 04/03/1883, Fort Beaufort, Oos-Kaap, oorl. 04/04/1929, Bloemfontein, OVS, Septic Foot, Angina Pectoris, begr Bloemfontein x Sara Elizabeth Jacomina FOURIE, geb. 21/05/1890, oorl. 06/03/1953, Bloemfontein, OVS, d.v. Louis Jacobus Fourie en Helena Francina Jacoba Pieterse.

Johannes Carolus was die seun van Elias Paulus Nel en Maria Elizabeth Johanna du Preez.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1918:
FAMILYSEARCH

Uit hulle ma se sterfkennis van 1935:

FAMILYSEARCH


FAMILYSEARCH


FAMILYSEARCH


eGGSA library Gravestones in South Africa Free State : Vrystaat Free State, BLOEMFONTEIN, Urban area Free State, BLOEMFONTEIN, Memoriam cemetery