h.6. Anna Glaudina NEL, geb. 14/12/1892

h.6.  Anna Glaudina, geb. 14/12/1892, oorl. 23/04/1933 x Guillame (Gieljan) Andries SMIT, geb. 25/02/1898, oorl. 09/07/1950.

Anna Glaudina was die dogter van Joachim Elias Petrus Nel en Hilletjie Maria Louw.

Jacobus Hendrik Louw Nel*8/8/1888 en sy jongste suster Anna Glaudina Nel *14/12/1892

Foto: Talitha Lippert