h.4. Magdalena Henrietta Elizabeth NEL, geb 07/12/1886

h.4.  Magdalena Henrietta Elizabeth, geb 07/12/1886, Bankfontein, ged 03/04/1887, Ermelo, oorl. 09/04/1962, Ermelo x Dirk Daniël DU PLOOY,  geb. 19/07/1879, oorl. 07/03/1974.

Magdalena Henrietta Elizabeth was die dogter van Jacobus Andries Nel en Anna Sophia Elizabeth du Plooy.

Hierdie egpaar het op Bethal gewoon en gedurende 1908 op die plaas Bankfontein gaan woon. Hier het Dirk du Plooy met skape geboer en op die myn as skrynwerker gewerk. Nadat Breyten Collieries in 1922 gesluit het, het by noordoos van Breyten gaan werk. Hy het op Bankfontein tot en met die dood van sy vrou in 1962 gewoon. Daarna het by by sy seun Frikkie gaan woon waar by oorlede is.

Kinders:

i.1. Pieter Hendrik Rudolf DU PLOOY,  geb. 28/01/1906, Bethal x Hester Susanna van Rooyen, oorl. 13//06/1968, Ermelo.

i.2.  Jacobus Andries DU PLOOY,  geb. 22/07/1909 x Jacomina Alettanée Prinsloo, geb. 08/08/1909.

i.3.  Dirk Daniël DU PLOOY,  geb. 13/06/1912, oorl. 06/08/1977,  Primrose x Susara Margaretha (Baby) du Plooy, geb. 29/10/1915, Bethal, oorl.19/11/1974, Primrose.

i.4.  Louis Johannes DU PLOOY,  geb. 31/03/1916, Bankfontein, oorl. 08/04/1975, Witbank (dorp) x Adriana Maria Magdalena(Nancy) Stoltz, geb. 26/09/1918, oorl. 09/04/1971, Witbank (dorp) xx 09/11/1971 met Gertruida Maria Magdalena (du Plessis) Abrie.

i.5.  Frederick Cornelius Michiel DU PLOOY,  geb. 24/12/1924, Bankfontein x 07/01/1948 met Andries (Ansie) van Heerden, geb. 05/03/1926.

i.6.  Anna Sophia Elizabeth DU PLOOY,  geb. 18/12/1925 x Lodewyk Andries Putter, geb. 02/01/1923.