g.4. Cornelia NEL, geb. 14/07/1847

g.4.  Cornelia, geb. 14/07/1847, oorl. 05/04/1849 x 1872 met Daniël Jacobus STRYDOM, geb. 19/05/1853, ged. 07/08/1853, Mosselbaai, oorl. 02/10/1937, Hoopstad, s.v. Coenraad Josephus Strydom en Maryna Adriana Nel.  Woon Soetvlei, Hoopstad.  DJS xx 10/01/1893, Ladybrand met Louisa Isabella Botha, geb. 1849, Oudtshoorn, oorl. 16/08/1935, Hoopstad, d.v. Philip Rudolf Botha en Petronella Maria Nel.

Cornelia was die dogter van Johannes Petrus Nel en Margaretha Isabella Beatrix Fourie.


Kinders:h.1.  Coenraad Josephus STRYDOM, geb. 15/04/1873, ged. 14/07/1873, Oudtshoorn, oorl. 01/02/1958, Kimberley Hospitaal x Calitzdorp met Cecilia Johanna Bekker, geb. 20/04/1874, Kruisrivier, ged. 12/07/1874, Calitzdorp, oorl. 11/07/1955, d.v. Coenraad Josephus Bekker en Anna Elizabeth du Toit.

h.2.  Johannes Petrus Nel STRYDOM, geb. 07/03/1875, ged. 18/04/1875, Oudtshoorn, oorl. 26/12/1937, Bloemhof x Oudtshoorn met Ellen Elizabeth Bekker, geb. 26/04/1881, oorl. 22/11/1960, Potchefstroom, d.v. Marthinus Johannes Hendrik Bekker en Elizabeth Orton. Boer van Heldenmoed (deel van Zoetvlei), Hoopstad, besit Heldenmoed nr 1294 en Heldenmoed A nr 1295, beide in Hoopstad,

h.3.  Margaretha Isabella Beatrix STRYDOM, geb. 14/03/1877, ged. 01/07/1877, Oudtshoorn x 28/11/1893, Ladybrand met Pieter Andries Jacobus Strydom, geb. 19/10/1873, Reddersburg, oorl. 02/02/1927, Port Elizabeth, Railway Yard, s.v. Johannes Nicholaas Stephanus Strydom en Magdalena Sophia Swanepoel.

h.4. Maryna Adriana STRYDOM, geb. 11/08/1882, ged. 05/11/1882, Oudtshoorn x  29/09/1908, Dewetsdorp met Johannes Gerhardus Terblanche, geb. 1883.

h.5. Cornelia STRYDOM, geb. 09/07/1886, oorl. 1.3.1964, Bloemhof. Ongetroud

h.6. Judith Susanna STRYDOM, geb. 06/03/1889, aangeneem deur H.L. en E.E. Lourens.