g.1. Gerhardus Stephanus (Gert) NEL, geb. 23/07/1848

g.1.  Gerhardus Stephanus (Gert), geb. 23/07/1848, Glen Lyden, Bedford, Kaapprovinsie, oorl. 04/05/1904, Gwanda, Tuli, Rhodesia, x Petronella Sophia VAN DER LINDE, geb. , Queenstown, oorl. 6/09/1894, 10 myl vanaf Tuli, Suid-Rhodesië, d.v. Barend Stephanus van der Linde and Anna Sophia van der Merwe xx Martha Aletta VAN AARDE.

Gerhardus Stephanus was die seun van Johannes Stephanus Nel en Susara Cornelia Petronella Human.


(https://www.wikitree.com/photo.php/e/ea/Nel-427.jpg)

(https://www.wikitree.com/photo.php/8/89/Nel-427-2.jpg)


(https://www.wikitree.com/photo.php/5/55/Van_der_Linde-123.jpg)