g.1. Gerhardus Stephanus (Gert) NEL, geb. 23/07/1848

g.1.  Gerhardus Stephanus (Gert), geb. 23/07/1848, Glen Lyden, Bedford, Kaapprovinsie, oorl. 04/05/1904, Gwanda, Tuli, Rhodesia, x Petronella Sophia VAN DER LINDE, geb. , Queenstown, oorl. 6/09/1894, 10 myl vanaf Tuli, Suid-Rhodesië, d.v. Barend Stephanus van der Linde and Anna Sophia van der Merwe xx Martha Aletta VAN AARDE.

Gerhardus Stephanus was die seun van Johannes Stephanus Nel en Susara Cornelia Petronella Human.(https://www.wikitree.com/photo.php/e/ea/Nel-427.jpg)

FAMILYSEARCH

(https://www.wikitree.com/photo.php/8/89/Nel-427-2.jpg)


(https://www.wikitree.com/photo.php/5/55/Van_der_Linde-123.jpg)