f.1. Elias Albertus NEL, geb. 07/02/1835

f.1. Elias Albertus NEL, geb. 07/02/1835, oorl. 12/08/1914, Calvinia x Elizabeth Catharina FRIER, geb. c. 1845, Riversdale, oorl. 17/10/1898, Calvinia, d.v. Robert Frier en Elizabeth Catharina du Plessis xx Aletta Catharina NEL, oorl. Des 1911.

Elias Albertus was die seun van Jacobus Gideon Nel en Susanna Francina Louw.