h.3. Susanna Maria NEL, geb. 30/05/1871, ged. 08/10/1871

h.3.  Susanna Maria, geb. 30/05/1871, ged. 08/10/1871, Greytown x 26/01/1896, Greytown met George Alfred FRIEND.

Susanna Maria was die dogter van Philippus Jacobus Nel en Aletta Catharina Johanna van Rooyen.

Uit hulle broer Louis Jacobus se sterfkennis van 1901:

FAMILYSEARCH