h.2. Johannes Petrus NEL, geb. 07/03/1870, ged. 19/06/1870

h.2.  Johannes Petrus, geb. 07/03/1870, ged. 19/06/1870, oorl. 18/04/1933 x 25/02/1895, Greytown met Elsie Susanna Elizabeth (Petronella) CADLE xx 15/01/1901 met Margaretha Cornelia MARITZ, geb. 22/07/1880, d.v. Gerhardus Marthinus Maritz en Elizabeth Francina Nel.

Johannes Petrus was die seun van Philippus Jacobus Nel en Aletta Catharina Johanna van Rooyen.

Uit hulle broer Louis Jacobus se sterfkennis van 1901:

FAMILYSEARCH