e.2. Gerrit Cornelis NEL, geb. 28/07/1784, ged. 15/04/1787

e.2.  Gerrit Cornelis, geb. 28/07/1784, Zwartberg, ged. 15/04/1787, oorl. 28/07/1847, Brakfontein, dist. Bedford x 09/04/1815, Caledon met Hester Cecilia Elizabeth OLIVIER, geb. 03/02/1790, oorl. 25/08/1834, Hartmanskraal Oos-Rietrivier,  d.v. Philip Lodewyk Olivier en Beatrix Geertruy Fourie xx 15/05/1836, Somerset-Oos met Elizabeth Isabella Anna Margaretha STRYDOM, geb. 23/03/1820, Uitenhage, oorl. 04/08/855, Aliwal-Noord, d.v. Hendrik Josephus Strydom en Margaretha Isabella (Elizabeth) Botha.

Gerrit Cornelis was die seun van Gerrit Nel en Johanna Olivier.


Uit hulle pa se sterfkennis van 1816:


1) Jan Nel mondig
ter andere zijde
2) Gerrit Cornelis mondig
3) Willem Andries mondig
4) Jeremias Daniel mondig
5) Louis oud 20 jaren
6) Anna Helena Martha Nel get: met Willem Nel Jansz:n
7) Geesje Maria Beatrix oud 17
8) Ockert Johannes oud 12
9) Isaak François oud 10 en
10) Elias Paulus Nel oud 9 jaren
(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F62%2E17
a&freesearchkey=louis%20nel)