j.4. Elizabeth Catharina NEL, geb. 21/12/1931, ged. 31/01/1932

j.4.  Elizabeth Catharina geb. 21/12/1931, ged. 31/01/1932, Ventersburg, OVS x Andries Eduard GRUNDLINGH.

Elizabeth Catharina was die dogter van Stephanus Jacobus Daniël Nel en Christina Helena Kilian.


Uit hulle ma se sterfkennis van 1970:

FAMILYSEARCH