j.3. Elizabeth Magdalena NEL, geb. 13/05/1927, ged. 17/07/1927

j.3.  Elizabeth Magdalena geb. 13/05/1927, ged. 17/07/1927, Ventersburg, OVS x Wynand Gabriel SWART.

Elizabeth Magdalena was die dogter van Stephanus Jacobus Daniël Nel en Christina Helena Kilian.


Uit hulle ma se sterfkennis van 1970:

FAMILYSEARCH