i.2. Johannes Stephanus NEL, ged. 27/10/1908

i.2.  Johannes Stephanus, geb. Bellvale, ged. 27/10/1908,  Greykerk, oorl. 16/07/199?, Adelaide, x Dulcie Iris BOUCHER, geb. 01/01/1914, oorl. 02/04/1978, Oos London.

Johannes Stephanus was die seun van Volckers Johannes Nel en Elizabeth Aletta Susanna van der Merwe.