i.1. Jan Cornelis NEL, geb. 09/03/1907, ged. 28/05/1907

i.1.  Jan Cornelis, geb. 09/03/1907,  ged. 28/05/1907, Greykerk, begr. 23/12/1964,  Vaaldraai, Hertzog, Stockenstrom x Charles Allen DU PREEZ, geb. 18.08/1907, oorl. 07/06/1991.

Jan Cornelis was die seun van Volckers Johannes Nel en Elizabeth Aletta Susanna van der Merwe.