f.6. Michael Grobbelaar Jacobus NEL, geb. 28/05/1821, ged. 23/12/1821

f.6.  Michael Grobbelaar Jacobus, geb. 28/05/1821, Oost-Rietrivier, Bedford, ged. 23/12/1821,  Uitenhage x 22/11/1840, Glen Lynden, met Cornelia Maria Magdalena VAN DER LINDE, geb. 25/05/1824, Albanie, ged. 07/11/1824, Somerset-Oos, oorl. 21/03/1844,  Bruintjieshoogte, d.v. Barend Stephanus van der Linde en Gesina Johanna van der Merwe
 xx 26/06/1844, Glen Lynden met Aletta Catharina MEYER, geb. 05/09/1817, Oost-Rietrivier, ged. 08/03/1818, oorl. 26/06/1881, Cathcartvale, dist, Stockenstrom, wed. van Johannes Coenraad Jonas Froneman.

Michael Grobbelaar Jacobus was die seun van Jan Nel en Aletta Johanna Elizabeth Lombard.