f.5. Stephanus Christoffel Anthonie NEL, geb. 12/04/1819, ged. 25/07/1819

f.5.  Stephanus Christoffel Anthonie, geb. 12/04/1819, ged. 25/07/1819, oorl. 02/05/1902, Burgher Kamp, Volksrust  x  08/07/1839,  Glen Lynden met Susara Louisa POTGIETER, geb. 13/05/1823, d.v. Isaac Hermanus Potgieter en Catharina Johanna Susanna Nel.

Stephanus Christoffel Anthonie was die seun van Jan Nel en Aletta Johanna Elizabeth Lombard.


FAMILYSEARCH