d.6. Anna Elizabeth NEL, geb. 18/01/1759, ged. 25/03/1759

d.6.  Anna Elizabeth, geb. 18/01/1759,  ged. 25/03/1759, oorl. 1785 x 20/11/1777 met Carel Johannes TRIEGARD, geb. 24/09/1753, Stellenbosch, oorl. 22/12/1800, s.v. Carl Gustav Trichardt en Susanna Kuun.  

Anna Elizabeth was die dogter van Louis Nel en Maria Rossouw.


Anna Elisabet
Baptised: 25 Mar 1759
Father: Louis NEL
Mother: Maria ROSSOUW

Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Drakenstein, Baptism register, 1746-1775, page 71, entry number 2. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G3 3/2. Image 551 on FamilySearch film no. 008120997. Note: Witness names not transcribed 1756-1775.. Transcribed by Corney Keller, from photocopies of Cape Archives VC 645 and Cornel Viljoen from LDS film no. 008120997.

(http://eggsa.org/transcriptions/stellenbosch/g7-1/G2-7-1-56.jpg)

Testator(s):

Anna Elizabeth Nel
MOOC8/49.81a
4 November 1785


Hacker
Inventaris mitsgad:s taxatie van alle zodanige goederen als ab in testato metter dood zyn ontvangen ende nagelaten door Anna Elizabeth Nel ten voordeele van haaren overgebleeven man den landb:r Carel Johannes Tregard ter eenree, en hunne by den anderen in huwelyk verwekte vier minderjarige kinderen, met namen
Maria Susanna oud 8
ter andere zijde
Susanna oud 6
Carel Gustavus oud 5 en
Louis Tregard oud 2 jaren
zodanig ende indiervoegen als deselve door de meede landbouwers Johannes Mattheus Calits en Louis Nel zyn geinventariseerd en door de ondergetekende gecommitteerde Weesmeesteren getaxeerd in maniere als volgt, namentlyk
Rd:s
Een opstal staande op de leningsplaats gen:t Goed Genoeg, geleegen aan de Leeuwen Rivier agter de Bruyntjes Hoogte
200:--
5 potten
18:--
1 rooster
1:24
2 keetels
3:--
2 cop: candelaars
3:--
1 tafel
3:--
2 stoelen
3:--
6 emmers
4:24
6 borden
2:--
6 lepels en vorken
1 theepot
0:36
2 kisten
4:--
3 kogelvormen
1:24
1 parthy gereedschap
4:--
7 geweeren
56:--
1 bed
10:--
1 sadel en toom
14:--
4 boter vaaten
24:--
2 kleyne vaaten
2 kannen
1:--
8 mudde zakken
4:--
1 wagen met zyne toebehoren
120:--
aan verkogte booter
197:--

Beestiaal
Rd:s
288 beesten
1440
2900 schapen
1450
400 bokken
150
6 paarden
72

Leyfeygen
Rd:s
1 slaven jongen gen:t Adonis van Mallabaar
166

Inneschulden
Rd:s
van diverse persoonen
1397:--
Rd:s5349:12

Lasten des boedels
Rd:s
aan d’ E: Comp: over 3 jaren en 9 maanden agterstallige recognitie penn: op voorsz: leningsplaats
90:--
Zulx den boedel te vooren staat
Rd:s5259:12
Aldus geinventariseerd en getaxeerd ter Weescamer aan Cabo de Goede Hoop den 9 Nov:b 1785.
Als gecomm: Weesm: C: Matthiessen, J: Karnspek
Carel Johannes Tregardt
Mij present: J:G: Blanckenberg, gesw: Clercq

http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?(id=MOOC8%2F49%2E81a&freesearchkey=Bruyntjes%20Hoogte)

Daar is 'n laaste kinkel in hierdié familiesage. Johannes Petrus Nel se suster, Anna Elizabeth Nel (-b1c3d6), is in 1777 met Carel Johannes Tregard (Trichardt) getroud en uit hul huwelik is die latere Voortrekkerleier Louis Trichardt gebore.  (Borman, Hans:  Familie Nel van Nelspruit, 1982)


Kinders:


e.1.  Maria Susanna TRICHARDT, geb. 22/08/1778 x 07/02/1796 met Willem Adriaan van Aardt, ged. 25/12/1774, Somerset-Oos, oorl. Driefontein,Somerset-Oos 25/08/1847, Driefontein, Somerset-Oos.  Eienaar van die plaas Verkeerde Water/Van Aardtspos [huidige Longhopestasie] waar die  Slagtersnekrebelle tereggestel is.FAMILYSEARCH
Stellenbosch baptisms 1733-1788


FAMILYSEARCH

Stellenbosch baptisms 1765-1793

e.2.  Susanna Willemina TRICHARDT, geb. 21/04/1780 x 21.10.1798 met Frans Johannes van Aardt, geb. 12.09.1777, Bruintjieshoogte,Somerset-Oos, oorl. 06.06.1856, Somerset-Oos


c.3.    Carel Gustaaf TRICHARDT, ged. 13/04/1783FAMILYSEARCH

Stellenbosch baptisms 1733-1788


FAMILYSEARCH
Stellenbosch baptisms 1765-1793


e.4.  Louis TRICHARDT, geb. 10/08/1783, Kango, Oudtshoorn, oorl. 25/10/1838, Delgoa Bay, Mozambique x Martha Elizabeth Susanna Bouwer, geb. c. 1796.

Uit hierdie huwelik is op 10 Augustus 1783, in die Kango of aan die Gamka in die distrik Oudtshoorn, die beroemde "voorste Voortrekker" Louis Trigardt gebore, wat eers op 10 April 1785 by ds. R. N. Aling in die Paarl ten doop gebring kon word en wat sy graf in 1838 by die verre Delagoabaai sou vind.  (https://familysearch.org/photos/artifacts/18627505)