h.5. Gloudina Maria VON WIELLIGH, geb. 30/04/1924

h.5.  Gloudina Maria (Gloudina), geb. 30/04/1924, Pofadder, oorl. 08/11/2005, Bloemfontein, trou met Johannes Abraham VAN WYK, geb. 11/02/1923, oorl. 27/02/1994.

Gloudina Maria was die dogter van Hendrik Johannes von Wielligh by sy vierde vrou Christina Alida Booysen.

Met sy ontstaan moes Pofadder vir lank sonder ‘n dokter klaarkom.  Op 16 Junie 1934 gee die NG kerkraad ‘n waarborg vir 25 pond vir ‘n verpleegster vir die gemeente.  Tot 1960 bedryf die ACVV ‘n kliniek in Truterstraat, waar Gloudina ook verpleegster was, waarna die pligte daarvan oorgeneem word deur die toe pasvoltooide hospitaal in Springbokstraat. (Pofadder en die Von Wiellighs 1919-1999)

Die vier oudste dogters saam met Alida

Met die familiefees:  Tannie Gloudina is oud en krom, maar ons is verbaas oor wyshede wat uit haar mond kom. (Rista Engelbrecht)

eGGSA library Gravestones in South Africa Worldwide Namibia Namibia, KARASBURG, Urban area Namibia, KARASBURG, Main cemetery