h.3. Frederik Jacobus VON WIELLIGH, geb. 04/02/1900

h.3.  Frederik Jacobus, geb. 04/02/1900, oorl. 29/06/1981, Eendekuil x met Elizabeth M.J. (Bettie) MOUTON, geb. 17/09/1904, oorl. 14/02/1970, Eendekuil.

Frederik Jacobus was die seun van Arend Simeon von Wielligh by sy tweede vrou Helena Maria Sophia Liebenberg.


eGGSA library Gravestones in South Africa Weskaap : Western Cape Western Cape, EENDEKUIL, Urban area Western Cape, EENDEKUIL, main cemetery