h.3. Claudien VON WIELLIGH, geb. 20/03/1948

h.3.  Claudien, geb. 20/03/1948, oorl. 03/07/1979 (motorongeluk) x 04/1978 met Chris WENHOLD.

Claudien was die dogter van Johannes Lodewicus von Wielligh en Claudina Susanna Aletta Brink.


EGGSA
Rustenburg.  Kroondal Lutheran church cemetery.
Wenhold, Claudien, nee von Wielligh 1948 – 1983.