h.1. Teobold VON WIELLIGH, geb. 21/05/1927

h.1.  Teobold, geb. 21/05/1927, oorl. 24/07/1964 x met Joan Edna NN, geb. 27/02/1932, Engeland.

Theobold was die seun van Michiel Wilhelm von Wielligh en Isabella Petronella Keeve.

EGGSA
Namibië.  Windhoek.  Pioneerspark. Gammams begraafplaas.

Na Theo se vroeë dood is Joan en die kinders terug Engeland toe.

Kinders: 

i.1.  Mark Arend, geb. 01/12/1956.

i.2.  Michael Edward, geb. 11/02/1958.