f.2. Anna Catharina Dorothea VON WIELLIGH, geb. 01/05/1843

f.2.  Anna Catharina Dorothea, geb. 01/05/1843, Riebeek-kasteel, ged. 21/05/1843, Swartland, oorl. 20/11/1927, Calvinia x 08/10/1860 met Albertus Johannes Jacobus HANEKOM, geb. 21/07/1840, oorl. 01/02/1906, s.v. Hendrik Andreas Hanekom en Catharina Hendrina Basson.

Anna Catharina Dorothea was die dogter van Simon Petrus Johannes von Wielligh en Hilletjie Geertruyda Mostert.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1837-1855 (moes wees baptisms).
DG:  Johannes Hendrik Mostert;  Anna Katharina Dorothia Truter;  Alida Maria von Wielligh.

Sy teken as doopgetuie vir Martha Maria Dorothea Ras op 5 Februarie 1860.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1856 – 1885 (moes wees baptisms)

Anna Catharina Dorothea (18) trou op 8 Oktober 1860 met die 20 jarige landbouer Albertus Joha
nnes Jacobus Hanekom.

FAMILYSEARCH
Swartland Marriages 1860 – 1869.

Met die doop van Catharina Hendrina Carstens in 1864 is die egpaar doopgetuies.

FAMILYSEARCH
Swartland membership 1863-1875 (moes wees baptisms)

In 1868 is die egpaar doopgetuies met die doop van Johanna Driana Elizabeth Bester.

FAMILIESEARCH
Swartland membership 1863-1875 (moes wees baptisms)

Op 1 Augustus 1866 weer by die doop van Anna Katharina Dorothea Mostert.

FAMILYSEARCH
Swartland membership 1863-1875 (moes wees baptisms)

Met Albertus Johannes Carstens se doop op 2 Februarie 1871 is hulle weer doopgetuies.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1863-1875 (moes wees baptisms)

Op 6 November 1878 is die egpaar doopgetuies by Alwyn Johannes Nicolaas Carstens se doop.

FAMILYSEARCH
Swartland baptisms 1877-1891

FAMILYSEARCH

Kinders: 

g.1.  Hendrik Andries HANEKOM geb. 25/05/1862, oorl. 21/12/1933 x Johanna Beatrix Hendrina Kotze, geb. 19/11/1865, oorl. 19/12/1913.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1856-1885 (moes wees baptisms)
DG:  Nicolaas Willem Hanekom, Johanna Margaretha von Wielligh

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1861-1875 (moes wees baptisms)
Image 24

g.2.  Heletta Gertruyda HANEKOM, geb. 30/05/1864, ged. Swartland, trou met Alwyn Jacobus Dippenaar.

g.3.  Simon Petrus Johannes HANEKOM geb. 24/09/1867,  ged. 15/12/1867, Swartland, oorl. 1953.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1861-1875 (moes wees baptisms).
DG:  Frederik Christoffel Mostert;  Johanna Catharina Hanekom;  Jacobus Gerhardus Carstens;  Elsie Johanna Hanekom.

FAMILYSEARCH
Swartland membership 1863-1875 (moes wees baptisms).

g.4.  Catharina Hendrina HANEKOM geb. 25/04/1870, ged. 17/08/1870, Swartland, trou met Barend Jacobus Kotze.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1863-1875 (moes wees baptisms).
DG:  Hendrik Andries Hanekom, Catharina Hendrina Basson;  Hendrik Andries Hanekom; Catharina Hendrina Hanekom.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1861-1875 (moes wees baptisms)
(image 124)

g.5.  Albertus Johannes HANEKOM geb. 15/04/1872, ged. 05/05/1872, Swartland.

 FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1863-1875 (moes wees baptisms).
DG:  Willem Sterrenberg van Zyl;  Catharina Hendrina Hanekom;  Christiaan Petrus Johannes Bester;  Johanna Adriana Smit.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1861-1875 (moes wees baptisms)

g.6.  Anna Catharina Dorothea HANEKOM geb. 20/11/1874, ged. Swartland, oorl. 06/11/1926, begr. Enkelvlei, Malmesbury, trou met Marthinus Gerhardus Slabber geb. 30/06/1856, oorl. 13/04/1940 begr. Enkelvlei, Malmesbury.

g.7.  Nicholaas Willem HANEKOM geb. 29/04/1877,  ged. 03/07/1877, oorl. 02/08/1957.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1861-1875. (moes wees baptisms)
Image 223.
DG:  Nicolaas Willem Hanekom;  Hendrina Hermina de Villiers.

FAMILYSEARCH
Swartland baptisms 1877-1891.

g.8.  Johanna Margaretha HANEKOM geb. 29/11/1879, trou met Johannes Christiaan Kotze.

g.9.  Johannes Willem HANEKOM  geb. 17/08/1883, ged. Swartland, trou met Gertruida Anna Kotze.