e.3. Wilhelmina Dirktina VON WIELLIGH, geb. 04/03/1812, ged. 09/04/1812

e.3.  Wilhelmina Dirktina, geb. 04/03/1812, ged. 09/04/1812, Malmesbury x 26/10/1840, Swartland, met Johannes Christiaan CARSTENS,  ged. 05/10/1794, Swartland, oorl. 25/05/1865, Brakfontein  s.v. Jacobus Theodorus Carsten en Maria Johanna Smit.  JCC was die wewenaar van Geertruida Sophia van Zyl.

Wilhelmina Dirktina was die dogter van Arend von Wielligh en sy tweede vrou, Johanna Margaretha van Blerk.


Willemina Dirkdina
Baptised: 1812, den 9: April 1812
Born: den 4: Maart 1812
Father: Arend VAN WIELIGH
Mother: Johanna Margareta VAN BLERK
Witnesses: Willemina Dirkdina van Wieligh, Johannis van Wieligh
Additional notes: In onecht geb: den 4: Maart 1812
Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Swartland (Malmesbury), Baptism register, 1810-1821, page 47. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G5 3/4. Transcribed by Lizette Svoboda, from photographs of Cape Archives VC 668

Op 1 Oktober 1837 tree Wilhelmina Dirktina as doopgetuie op vir Frederik Smith en Dina Elizabeth Bester met die doop van Hilletjie Elizabeth Johanna.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1837-1855 (moes wees baptisms)

Sy trou op 26 Oktober 1840 met Johannes Christiaan Carstens.

MOOC 7/1/270 7.  Johannes Christiaan Carstens.  Woon Stellenbosch dist. Getr. Wilhelmina Dirktina von Wielligh.

Wilhelmina Dirktina (28) en Johannes Christiaan Carstens (46) landbouer Swartland.

FAMILYSEARCH
Swartland  baptisms 1829 –1842 (moes wees marriages)

In 1841 is hulle doopgetuies by Anna Catharina Gysberta Smit se doop.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1837-1855 moes wees baptisms.

Op 3 Oktober is hulle doopgetuies vir Matthys louis Johannes Ras.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1837-1855 moes wees baptisms.

In 1844 tree die egpaar as doopgetuies by die doop van Johannes Christiaan Smit, die seun van Jakobus Christoffel Smit en maria Christina Jacoba Karsten.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1837-1855 (moes wees baptisms)

Op 7 November 1847 is hulle doopgetuies by Gertruida Sophia Johanna Kotze se doop.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1837-1855 (moes wees baptisms)

In 1849 met die doop van Gertruida Sophia Karstens is hulle weer doopgetuies.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1837-1855 (moes wees baptisms)

Op 21 Desember is hulle doopgetuies by Johannes Christiaan Kotze se doop.

FAMILYSEARACH
Swartland memberships 1837-1855 (moes wees baptisms)

In 1853 is hulle weer doopgetuies by Wilhelmina Dirktina Smit se doop.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1837-1855 (moes wees baptisms)

In 1854 is hulle doopgetuies vir Jakobus Hendrik Carstens en Gerbrecht Christina Elizabeth Dippenaar met die doop van hulle seun Johannes Christiaan.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1837-1855 (moes wees baptisms)
25/12/1854

FAMILYSEARCH
Swartland 1850-1861

In 1855 is hulle doopgetuies by Gertruida Sophia Johanna Hanekom, die dogter van Johannes Hendrik Hanekom en Gertruida Sophia Johanna Carstens.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1837-1855 (moes wees baptrisms)
03/09/1855

In 1856 teken die egpaar as doopgetuies by Gertruida Sopha Johanna Carstens, die dogter van Isaak Johannis Carstens en Anna Elizabeth Olivier se doop.

FAMILYSEARCH
Swartland 1850-1861

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1856 – 1885 (moes wees baptisms)

In 1858 is hulle doopgetuies by die doop van Wilhelmina Jacoba Dirktina Carstens.

FAMILYSEARCH
Swartland 1850-1861
Image 132

Wilhelmina Johanna Dirktina Bergen is in 170 gedoop en ook hier het die egpaar as doopgetuies geteken.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1861-1875 (moes wees baptisms)

Kinders: 

f.1.  Johanna Margaretha CARSTENS, geb. 03/11/1841, Swartland, ged. 16/01/1842, Swartland.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1837-1855 (moes wees baptisms)
DG:  Anna Catharina Carstens;  Hendrik Barend Carstens;  Hester Maria Sophia Pretorius; Johannes Christiaan Carstens;  Margaretha Johanna Pretorius.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1863-1875 moes wees baptisms.
17/08/1870

f.2.  Johannes Jacobus CARSTENS, geb. 20/10/1843, ged. 24/12/1843, Swartland.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1837-1855 (moes wees baptisms)
DG:  Jacobus Gerhardus Hendrik Karstens;  Anna Catharina Carstens;  Charles von Wielligh;  Alida Maria von Wielligh.

f.3.  Arend Frederik Petrus CARSTENS, geb. 24/08/1845, ged. 05/10/1845, Swartland.05/10/1845.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1837-1855 (moes wees baptisms)
DG:  Arend von Wielligh;  Johanna Elizabeth Dippenaar;  Frederik Jacobus Kotze;  Anna Catharina Karstens.

FAMILYSEARCH
Swartland baptisms 1877-1891.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1856-1885
21/09/1884

f.4.  Louis Christiaan Jacobus CARSTENS, geb. 18/05/1847, ged. 29/08/1847, Swartland.29/08/1847.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1837-1855 (moes wees baptisms)
DG:  Jacobus Hendrik Carstens;  Gerbrecht Christina Elizabeth Dippenaar;  Jacobus Christoffel Smit;  Maria Christina Jacoba Carstens.

f.5.  Simon Petrus Johannes CARSTENS, geb. 16/07/1850, ged. 06/10/1850, Swartland.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1837-1855. (moes wees baptisms)
DG:  Simon Petrus Johannes von Wielligh;  Hilletjie Geertruida Mostert;  Johannes Jacob Frederik de Greeff;  Maria Catharina Hendrika von Wielligh.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1850-1861 (moes wees baptisms)

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1861-1875 (moes wees baptisms).
Image 210

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1861-1875 (moes wees baptisms).

FAMILYSEARCH
Swartland baptisms 1877-1891.
01/05/1878

f.6.  Charles von Wielligh CARSTENS, geb. 19/12/1851, ged. 15/02/1852, Swartland.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1850-1861. (moes wees baptisms)
DG:  Charles von Wielligh;  Maria Elizabeth Geertruida Hamman.

FAMILYSEARCH:
Swartland memberships 1837-1855 (moes wees baptisms)

f.7.  Wilhelmina Maria CARSTENS, geb. 24/07/1855, ged. 07/10/1855, Swartland.07/10/1855.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1837-1855 (moes wees baptisms)
DG:  Jacobus Christoffel Smit;  Maria Christina Jacoba Carstens;  Casparus Andries de Greef;  Alida Maria von Wielligh.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1850-1861 (moes wees bapisms)